COMUNICACIÓN DESDE ALCALDIA

A la atención de las personas socias del polideportivo municipal.

Udal kiroldegiko bazkideei.Komunikazioa alkatetzatik.