NUEVAS MEDIDAS COVID-19

miércoles, 31 de marzo, 2021

El Gobierno de Navarra aprueba un nuevo paquete de medidas extraordinarias en materia económica y fiscal, de vivienda, ayudas y residencias.

Se prevé que beneficie a pymes y 25.000 personas trabajadoras autónomas.

Nafarroako Gobernuak ezohiko neurri sorta berria onartu du arlo ekonomikoan eta fiskalean, etxebizitzari, laguntzei eta egoitzei dagokienez. Enpresa txiki eta ertainei eta 25.000 langile autonomori mesede egitea aurreikusten da.

#DecretoLey #CrisisCoronavirus #GN #MedidasFiscalesNavarra

+ Info