COMPARTE TAREAS Y RESPONSABILIDADES

Compartir tareas y responsabilidades, esa es la clave.

Zereginak eta erantzukizunak partekatzea, hori da gakoa.